Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur UMCS
Dziś jest 05.12.2020 | Licznik odwiedzin: 71486
Podstawy teoretyczne mikroskopi tunelowej
Efekt tunelowy
Co my widzimy?
STS
Budowa i zasada działania mikroskopu tunelowego
Budowa i zasada działania
Szczegóły skanowania
Tryby pracy STM
Przygotowanie powierzchni
Ultra wysoka próżnia
Skaner
Ostrze
Tłumienie wibracji
Mikroskopy rodziny STM
Obrazowanie i analiza pomiarów
Obrazowanie i analiza - wstęp
Struktura danych
Korekcja tła
Profil liniowy
Histogram
Transformata Fouriera
Filtrowanie danych
Reprezentacja 3D
Rheed
Rheed_wstęp
Galeria obrazów z STM
Galeria obrazów
Nanotechnologia
Czym jest nanotechnologia?
Różności
Prefixy systemu SI
Hodowla kryształów
Wybrane dane półprzewodników
Quantum Mechanic Animation
Spis literatury PDF Drukuj E-mail

Poniżej zamieszczam spis pozycji literaturowych i źródeł internetowych, z których korzystałem podczas tworzenia serwisu.

 1. G.Binning, H.Rohrer STM , Physical Revievs of Modern Physic, 50, 1998 (1998).

 2. J.Tersoff, D.R.Hamann Theory and Aplication for the Scanning Tunneling Microscopy , Physical Review Letters, 50, 1998 (1998).

 3. J.Bardeen Tunneling for many - particle point of view , Physical Review Letters, 6, 57 (1961).

 4. J.G.Simmons Generalized Formula for the Electric Tunnel Effect beetwen Similar Electrodes Separated by a Thin Insulating Films, Journal of Applied Physic, 34, 1793 (1963).

 5. J.A.Kubby, J.J.Boland Scanning tunneling microscopy of semiconductors surfaces, Surface Science Reports, 26, 61-204 (1996).

 6. A.D.Briggs, A.J.Fisher STM experiment and atomistic modelling hand in hand: individual molecues on semiconductor surfaces, Surface Science Reports, 33, 1-81 (1999).

 7. P.H.Osanna Dimensional measurment in the nanometric range, Measurment Science Review, 1, 1 (2001).

 8. The Scanning probe microscope book, Burleigh Instruments (1990).

 9. K.Henriksen, S.L.S.Stipp Image distortion in scanning probe microscopy, American Mineralogist, 87, 5-16 (2002).

 10. R.Howland, L.Benatar STM/AFM mikroskopy ze skanującą sondą, elementy teorii i praktyki, przekład: Michał Wożniak, Jan Kozubowski WIM PW, Warszawa 2002.

 11. A.Szaynok, S.Kuźmiński Podstawy fizyki półprzewodników, WNT Warszawa 2000.

 12. Materiały I kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, WUJ, Kraków 1998.

 13. C.Kittel Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN Warszawa 1992.

 14. H.Hacken, H.Ch.Wolf Atomy i kwanty. Wprowadzanie do współczesnej spektroskopi atomowej, PWN Warszawa 1997.

 15. H.Haken, H.Ch.Wolf Fizyka molekularna z elementami chemi kwantowej, PWN Warszawa 1998.

 16. C.D.Watkins, A.Sadun, S.Marenka Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT Warszawa 1995.

 17. Z.Fortuna, B.Macukow, J.Wąsowski Metody numeryczne, Warszawa 1992.

 18. The Variable Temperature UHV-STM User manual, Omicron 2001.

 19. The Scala Pro Software Manual, Omicron 2001.

 20. A.Zalewski, R.Cegieła Matlab-obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Nakom, Poznań 2003.

 21. J.Brzózka, L.Dorobczyński Programowanie w Matlab, MIKOM, Warszawa 1998.

 22. Image processing in Matlab, Matlab 1998.

 23. M.Nowakowski, PHP4 i MySQL dla webmastera - To łatwe!, Translator 2001.

 24. R.Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych, WNT 1989.

 25. L.Welling, L.Thomson PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Helion Gliwice 2001.

 26. M.Nowakowski, PHP4 i MySQL dla webmastera - To łatwe!, Translator, 2001.

 27. K.Wierzchołowski PHP, samouczek dla nieinformatyków, HELP, Michałowice 2003.

 28. D.Mercer, XML. Kurs podstawowy, Edition 2000, Kraków 2001.

 29. E.A. Mayer CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny, HELION 2002.

 30. http://mambopl.com/
 31. http://www.latex2html.org/
 32. http://www.minigal.dk/

 33. http://phplens.com/adodb/adodb_tutorial_pl.html
 34. http://pl.wikipedia.org/wiki/CMS
 35. http://cms.pl
 36. http://www.webdiary.pl/technologie+art.id+52.htm
 37. http://www.webhelp.pl/kursy/css/
 38. http://www.webhelp.pl/kursy/xml/
Wyszukiwarka
Aktualności
Software
WSxM
Spip
GSxM
Gwyddion
SIESTA
Winshell-LaTeX 4 windows
Programowanie
python
mathtools.net
Polecam
Galeria ScienceGl
Metrial Science
Nanorex
ARPES

| home | sitemap |