Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur UMCS
Dziś jest 22.09.2020 | Licznik odwiedzin: 71486
Podstawy teoretyczne mikroskopi tunelowej
Efekt tunelowy
Co my widzimy?
STS
Budowa i zasada działania mikroskopu tunelowego
Budowa i zasada działania
Szczegóły skanowania
Tryby pracy STM
Przygotowanie powierzchni
Ultra wysoka próżnia
Skaner
Ostrze
Tłumienie wibracji
Mikroskopy rodziny STM
Obrazowanie i analiza pomiarów
Obrazowanie i analiza - wstęp
Struktura danych
Korekcja tła
Profil liniowy
Histogram
Transformata Fouriera
Filtrowanie danych
Reprezentacja 3D
Rheed
Rheed_wstęp
Galeria obrazów z STM
Galeria obrazów
Nanotechnologia
Czym jest nanotechnologia?
Różności
Prefixy systemu SI
Hodowla kryształów
Wybrane dane półprzewodników
Quantum Mechanic Animation
Tłumienie wibracji PDF Drukuj E-mail

Wrażliwość STM na wewnętrzne i zewnętrzne żródła drgań, zależy od jego konstrukcji, systemu zawieszenia oraz rodzaju zakłóceń. Aby zapewnić wysoką jakość otrzymywanych danych niezbędny jest dobry system zawieszenia tłumiący wszelakie wibracje. Warunek ten nakłada na nas potencjalna zależność wartości prądu od odległości ostrze-próbka.

Podczas projektowania systemu amortyzacji należy zwrócić uwagę na to aby odpowiedź systemu na wibracje zewnętrzne jak i sygnały wewnętrzne była mniejsza niż dokładnie utrzymywana przerwa ostrza i próbki. Z uwagi na to iż pofałdowanie, większości powierzchni jest rzędu 0.1 A, to wymaga aby odległość ostrze-próbka była utrzymywana z dokładnością rzędu 0.01 A.

Typowy zakres drgań budynków mieści się w zakresie od 1 do 100 Hz i mogą one, w zależności od budowy osiągać amplitudę ponad kilku mikronów. Okazuje się że może być to dosyć poważnym utrudnieniem. Mikroskop Instytutu Fizyki funkcjonował początkowo na 4 piętrze wieżowca IF jednak zaburzenia pochodzące z ruchu ulicznego wymusiły przeniesienie aparatury do specjalnie wykończonego pomieszczenia w podziemnej kondygnacji budynku.

Kolejne żródło zakłóceń występuje na częstotliwości około 60 Hz i związane jest z pracą silników elektrycznych, transformatorów i systemów wentylacji.

Istotnym zródłem zakłuceń mogą być wibracje akustyczne. Ich zródła to: rozmowa, czynności wykonywane podczas eksperymentu. Ważne jest zatem wytłumienie akustyczne STM'a. Gdy pomiary przeprowadzamy w próżni jesteśmy idelanie chronienieni przez dziękiem. Kłopot pojawia się gdy operujemy w atmosferze. Potrzebujmy wtedy dodatkowych zabezpieczeń. Pomieszczenie przeznaczone dla STM powinno wzorować się na studiach nagrań dzwiękowych, gdzie ściany są ciężkie, dodatkowo pokryte dzwiękochłonnym materiałem, np.pianką.

Rysunek 2.6.1:Widoczne są rury systemu zawieszenia, blaszki miedziane oraz magnesy stałe - elementy systemu tłumienia wykorzystującego prądy wirowe.

Najczęściej stosowane jest następujące rozwiązanie: talerz, stanowiący podstawę mocowania skanera, zawieszony jest na czterech miękkich sprężynach ukrytych w metalowych kolumnach. Ich częstotliwość rezonansowa to około 2 Hz. Wibracje systemu zawieszenia są następnie przechwytywane przez system tłumienia wykorzystujący prądy wirowe - pierścień miedzianych blaszek umieszczonych pomiędzy magnesami stałymi. System zawieszenia może być zablokowany na czas wymiany próbki lub ostrza lub prac konserwacyjnych dzięki specjalnej dżwigni PPM (Push Pull Motion).

Wyszukiwarka
Aktualności
Software
WSxM
Spip
GSxM
Gwyddion
SIESTA
Winshell-LaTeX 4 windows
Polecam
Galeria ScienceGl
Metrial Science
Nanorex
ARPES

| home | sitemap |