Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur UMCS
Dziś jest 05.12.2020 | Licznik odwiedzin: 71486
Podstawy teoretyczne mikroskopi tunelowej
Efekt tunelowy
Co my widzimy?
STS
Budowa i zasada działania mikroskopu tunelowego
Budowa i zasada działania
Szczegóły skanowania
Tryby pracy STM
Przygotowanie powierzchni
Ultra wysoka próżnia
Skaner
Ostrze
Tłumienie wibracji
Mikroskopy rodziny STM
Obrazowanie i analiza pomiarów
Obrazowanie i analiza - wstęp
Struktura danych
Korekcja tła
Profil liniowy
Histogram
Transformata Fouriera
Filtrowanie danych
Reprezentacja 3D
Rheed
Rheed_wstęp
Galeria obrazów z STM
Galeria obrazów
Nanotechnologia
Czym jest nanotechnologia?
Różności
Prefixy systemu SI
Hodowla kryształów
Wybrane dane półprzewodników
Quantum Mechanic Animation
Budowa i zasada działania PDF Drukuj E-mail

Skaningowy mikroskop tunelowy działa w oparciu o efekt tunelowy. Ostrze i próbkę zbliżamy na odległość około 1 nm. Następnie przykładamy różnicę potencjałów U rzędu 1-3 V, która powoduje powstanie różnicy w poziomach Fermiego ostrza i próbki, dostarczając tym samym wolnych stanów po stronie ostrza ( przy założeniu, że ma ono wyższy potencjał względem próbki). Przemieszczając teraz ostrze ponad badaną powierzchnią, system rejestruje zmiany prądu tunelowego IT w funkcji odległości ostrze-próbka, tworząc zbiór danych, który po odpowiednich przeliczeniach daje obraz próbki.

Rysunek 2.1.1:Różnica w poziomach Fermiego ostrza Ef2 i próbki Ef2 po przyłożeniu napięcia polaryzującego U

Rysunek 2.1.2: Schematyczne zobrazowanie działania mikroskopu tunelowego STM. U oznacza napięcie polaryzacji między ostrzem i próbką, IT mierzony prąd tunelowy, I0 - prąd odniesienia

Wzmacniacz różnicowy, kontroluje wzmocnienie k układu wg. formuły:

[2.2.1]

tak aby było ono stałe, niezależne od wartości prądu tunelowego. Ponieważ

[2.2.2]

gdzie A jest stałą, to różniczkując powyższe wyrażenie dostaniemy:

[2.2.3]

Ostatecznie prowadzi to do równania:

[2.2.4]
Wyszukiwarka
Aktualności
Software
WSxM
Spip
GSxM
Gwyddion
SIESTA
Winshell-LaTeX 4 windows
Polecam
Galeria ScienceGl
Metrial Science
Nanorex
ARPES

| home | sitemap |